Jedno od najčešćih pitanja sa kojim sam se susretao do sada bilo je: „Ako je MLM prevara, kako onda neke MLM kompanije poput Amway-a opstaju desetak i više godina ?“

Pitanje su uglavnom postavljali drveni advokati MLM-a, mada je bilo tu i nekolicina njih što se nećkala oko toga da li da se učlani u MLM ili ne. Kao prvi razlog navodim poređenje MLM-a sa Madofovom ponzi šemom, čiji životni vek je bio 40 godina, i da je Madof u tog okviru vremenskog razdoblja uspešno sakrivao pravu delatnost svoje kompanije sve dok nije stigao do tačke kada više nije bio u stanju da obezbedio novac od novih poverioca kojim bi isplatio stare. U suštini, poenta je da MLM dobro maskira svoje delovanje, i da zbog toga godinama izbegava da odgovara pred zakonom. Čak i ako dođe do određenih tužbi, veliki broj njih se završi vansudskim poravnjanjem, gde MLM kompanija plaća žrtvama izvesnu sumu novca u zamenu za njihovo ćutanje. A bivši članovi najčešće ne potežu za tužbom zbog stida što su proćerdali novac, a i zbog straha da se ne zamere sa osobama koje su uvuklu u šemu. Za razliku od Madofa, dokle god je moguće obezbediti priliv novih članova, novca će biti dovoljno za razvlačenje po sudovima i zloupotrebi istih po potrebi.

Drugi razlog ležu u procesu zvanom repiramidizacija (eng. re-pyramiding). Naziv je skovao Dr. Džon Tejlor u svom naučnom radu Razotkrivanje Multilevel Marketinga (eng. Multilevel Marketing Unmasked). Kada osnivači neke MLM kompanije primete da je došlo do zasićenja u određenoj oblasti, regionu, državi; kada se uspori rast i priliv novih članova, tada pokreću „nove“ linije proizvoda, nove divizije (sa novim imenom), i/ili ulaze u drugi geografski region tj. državu. Upravo taj proces predstavlja repiramidizaciju. Tako oni „šire“ svoju poslovnu mogućnost i regrutuju nove članove pod plaštom „da je sada pravni trenutak da se naskoči na taj plimski talas poslovne mogućnosti“ i „da još nije kasno“. Na taj način mogu da u regrutuju u jednoj državi 3-4 godine, pređu na drugu pa potom treću, pa se opet vrate na prvu kada izraste nova generacija naivčina. Praktično mogu da idu u nedogled za razliku od klasične piramidalne prevare, koje najviše mogu da potraju do dve godine.

Par primera:

 • Home Shopping Delivered
 • Networking
 • Network Marketing
 • New Business Development
 • Yager Enterprises
 • Walters International
 • Network21
 • Vebso
 • Quixtar
 • Alticor

Iza svih ovih imena firmi krio se decenijama Amway. Danas radi iza imena World Wide Dream Builders.

NuSkin se krio iza naziva:

 • IDN
 • Big Planet
 • Pharmanex
 • Photomax

Za razliku od njih, Herbalife se odlučio da „raširi“ svoje tržište po državama Latinske Amerike, a najviše je zastupljen u Meksiku. Zašto Herbalife ima najveći broj svojih centara u Meksiku (30550, više nego bilo gde drugde u svetu) i to u državi gde caruje narkomafija i gde se obrću velike svote novca od prodaje opijata, zaključite sami.

Mala ispravka – I Herbalife se godinama krio iza raznih imena:

Insajder reportaža o Herbalajfu.

Treći razlog leži u samom učenju mrežnog marketinga. U klasičnoj piramidalnoj prevari obećava se brz povratak uloženih para, ako onaj što je uložio dovede što više njih u što kraćem roku. U MLM-u to funkcioniše na drugačiji način. Počinje se prvo sa obećanjima o pasivnom prihodu, ekonomskoj stabilnosti, boljem životu itd…ali da će sve to doći kroz period od 3-5 godina, ako se aktivno bude „radilo“. Uz kompenzacioni plan koji nagrađuje konstantno regrutovanje i bombardovanjem putem seminara kako su ti i ti lideri uspeli u „poslu“, samo zato što su sledili uputstva onako kako „treba“, naivci ostaju dugi niz godina zarobljeni u vrtlogu MLM-a.

Od uputstva kojih se treba držati pošto-poto, najzapaženija su nepisana pravila MLM:

 1. Ne budi negativan
 2. Ne prekidaj edifikaciju
 3. Ne radi kroslajn (crossline)
 4. Ne filozofiraj (ne izmišljaj)

 1. U MLM-u ne postoje negativne strane. Postoje samo poteškoće i mogućnosti za dalji rast. Ako ima neki problem on se ne diskutuje sa donjim linijama (downline), nego se problem rešava sa gornjim linijama (upline). Na primer: osoba A regrutuje osobu B. Osoba B regrutuje osobe C i D. D ima neki problem sa novopridošlim F koga je uveo u „biznis“.  Umesto da D razgovara o tom problemu sa F, on mora po pravilu da kontaktira osobu B i osobu A za dalje instrukcije, jer su oni njegov upline. Kritike se takođe ne iznose javno jer se takođe smatraju negativnim stavom. Nije dobro ni razmišljati negativno jer to „utiče“ na biznis. Zato je veoma važno u MLM-u izbegavati negativne ljude, negativne misli i negativne savete jer unose pometnju i mogu loše da se odraze na sam „biznis“.

2. Edifikacija je jedan od termina striktno vezan za MLM. Tretira se kao način prenošenja znanja sa jedne osobe na druge, tj. sa instruktora na saradnika (ko uvede osobu ispod sebe postaje njen instruktor, osoba koju je uveo takođe postaje instruktor kad uvede nekog ispod sebe). Znači učenje, praćeno čitanjem i proučavanjem samo MLM štiva i štiva odobrenog od strane gornje instruktorske linije pa potom prenošenje datog znanja. Jer da bi se bio dobar lider mora se biti i dobar saradnik/pratilac. Saradnik nikada ne sme da kritikuje svoju instruktorsku liniju javno. Sve razlike se moraju rešiti samo u „četri oka“.

Dr. Valter Martin je napisao „…sekte uče svoje sledbenike da ne postavljaju neumesna pitanja, da ne komuniciraju sa drugima van kulta (naročito ne sa onima koji su kritikuju stavove sekte) i da se oslanjaju samo na autoritete sekte koji će da im kažu u šta da veruju i šta konkretno da rade„.

3. Kroslajn (eng. crossline) se smatra tabuom, nekulturom u MLM-u. Ako gledamo primer iz tačke 1. osobe C i D su kroslajn. Po ovom nepisanom pravilu, osobe C i D bi trebale da imaju što manje kontakta među sobom, poželjnije da nemaju uopšte bilo kakve kontatke. To se objašnjava primerom da je osoba B dala posebne instrukcije osobi C i osobi D, i ako se osoba C i D nađu negde zajedno (na ručku, kafici i slično) i ukoliko kažu jedno drugom kakve su savete dobili, da će tada doći do zabune jer saveti mogu biti kontradiktorni, i onda neće znati šta da misle. Epilog je da će se to negativno odraziti na sam „biznis“ i da zato nije dobro raditi kroslajn.

Prava svrha „nerađenja kroslajna“ jeste kontrola informacija. Te gornje instruktorske linije, do vrha piramide, ne žele da se pročuje kako su nekom savetovali da ostavi ženu-muža, napusti porodicu, založi stan ili kuću pod hipotekom, proda svoje pokućstvo, prekine da se druži sa prijateljima, digne kredit kod banke itd…Isto tako je cilj da članovi ne razmene utiske među sobom i saznaju da su mesecima i godinama samo gomilali gubitke.

4. Ne treba izmišljati ništa novo jer to nije potrebno. Sistem je savršen, osnivači firme su se već pobrinuli oko toga. Treba samo slediti već zacrtan put. Obično tu ide analogija iz osnovne škole, kada deca prenose poruku od uva do uva i koliko se ta poruka razlikuje od one u samom startu i da takav način rada može imati nesagledive (loše) posledice po „biznis“. Zato se u MLM-u potencira duplikacija i da se sve mora preneti i naučiti onako kako je predstavljeno, bez inovacija i novih pristupa. Jedino su potrebni novi ljudi, a naročito je potreban njihov novac.

Advertisements